BOOK NOW


บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

  • เราให้บริการคำปรึกษาในทุกด้าน อาทิ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ แผนการเงิน การขาย การตลาดและการดำเนินงานบริหารทางโรงแรม
  • เราให้คำปรึกษาแผนงานระยะยาวและสั้น
  • เราสามารถช่วยเหลือเจ้าของและผู้ถือหุ้นในการประเมินประสิทธิภาพของทรัพย์สินและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมรวมถึงแผนการดำเนินการทั้งหมด

THE Griffin Hotel Management The Dewa Koh Chang AWA Resort The Splash Koh Chang Annika, Koh Chang, Trat Andamantra Resort & Villa Phuket