ติดต่อเรา

บอกเล่าสิ่งที่คุณสนใจ

เดอะ กริฟฟิน โฮเทล แมเนจเม้นท์

บริษัท ธัญ โฮลดิ้ง จำกัด

1643/4, ชั้น 2 อาคารกรุงไทยการไฟฟ้า ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

(66) 2 254 8650-5

(66) 2 254 8656